Napędy do bram garażowych - Rzeszów | ProMatic, SupraMatic E

Napędy do bram garażowych - Rzeszów | ProMatic, SupraMatic E

 • Start
 • /
 • Promocje
 • /
 • Bramy garażowe

Napędy do bram garażowych ProMatic i SupraMatic E

Napęd ProMatic

 • Z nowoczesnym systemem sterowania radiowego BiSecur oraz dodatkową wysokością otwarcia umożliwiającą wietrzenie garażu
 • Nawet 2-krotnie** jaśniejsze oświetlenie z 10 diodami LED
 • W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze

Dopłata do bramy RenoMatic z napędem ProLift 500 598 zł* bez VAT
736 zł z 23% VAT

wyposażonej w szynę zębatą

Napęd SupraMatic E

 • 75 % szybsze** otwieranie bramy - maks. 25 cm/s***
 • Inteligentna obsługa za pomocą aplikacji BlueSecur
 • Nawet 3-krotnie** jaśniejsze oświetlenie LED
 • Niskie zużycie prądu w trybie standby - poniżej 1 W

Dopłata do bramy RenoMatic z napędem ProLift 500 995 zł* bez VAT
1224 zł z 23% VAT

wyposażonej w szynę zębatą

Hörmann BlueSecur

Odbiornik Bluetooth umożliwia obsługę napędów za pomocą smartfona z aplikacją Hörmann BlueSecur. Napęd SupraMatic E jest standardowo wyposażony w odbiornik Bluetooth. Napęd ProMatic należy za dopłatą w taki odbiornik doposażyć.

pdf Pobierz prospekt promocyjny

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500; kostka Hörmann homee Brain; napęd LineaMatic bez szyny zębatej, RotaMatic 2, VersaMatic 2). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2021 r.

** W porównaniu z napędem ProMatic serii 3

*** Dotyczy garażowej bramy segmentowej o powierzchni do 7,5 m², w przypadku bram o większych powierzchniach prędkość otwierania wynosi maks. 22 cm/s